Als kinderen 18 jaar worden zijn ze volwassen. In financieel en fiscaal opzicht gaat er hierdoor veel veranderen. Wij hebben enkele belangrijke financiële veranderingen voor jou op een rijtje gezet.

Vanaf 18 jaar zijn kinderen meerderjarig. Dit brengt rechten en plichten met zich mee. Op het eerste oog lijkt er weinig te veranderen, maar het tegendeel is waar. Gezinnen zullen het vooral merken door het wegvallen van de kinderbijslag en door het verschuldigd zijn van premie voor de zorgverzekering voor de 18 jarige.

Niet meer meeverzekerd op de zorgverzekering van de ouders

Vanaf 18 jarige leeftijd kunnen kinderen niet meer gratis meeverzekerd worden op de polis van de ouders. Er moet een eigen zorgverzekering worden afgesloten. Dit houdt dus in dat er een zware financiële last bij komt. Daar staat tegenover dat de jongere op basis van het eigen inkomen zorgtoeslag kan aanvragen. Afhankelijk van het inkomen van de jongere wordt een deel van de te betalen premie op deze manier weer gecompenseerd.

Tegemoetkomingen en kinderbijslag vervalt

Ouders hebben geen recht meer op kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget zal komen te vervallen. De gescheiden ouder die de zorg van het inmiddels volwassen kind op zich neemt, ontvangt in principe geen kinderalimentatie meer. Dit stopt overigens niet automatisch. De verplichting om kinderalimentatie te betalen kan ook doorlopen tot het kind 21 jaar is.

Een eigen uitvaartverzekering afsluiten

In sommige uitvaartverzekeringen zijn kinderen gratis meeverzekerd op de polis van de ouders. Deze dekking vervalt automatisch vanaf de 18e verjaardag van kinderen. Er moet nu een nieuwe uitvaartverzekering worden afgesloten. De verzekeraar kan jou hierop wijzen, maar je doet er verstandig aan om het zelf in de gaten te houden.

De jong volwassenen krijgen een eigen vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing

Over spaargeld en bepaalde andere vermogensbestanddelen wordt er belasting geheven in de vorm van de vermogensrendementsheffing. Vermogen op naam van de kinderen wordt voor de belastingheffing toegerekend aan de ouders. Vanaf 18 jaar hebben kinderen een eigen belastingvrije som. Hierdoor kunnen ouders minder vermogensrendementsheffing verschuldigd zijn.

Jong volwassenen zijn zelf financieel verantwoordelijk

Kinderen kunnen bijvoorbeeld geen telefoonabonnementen afsluiten. Hiervoor hebben ze toestemming van de ouders nodig. Op het moment dat ze 18 jaar zijn is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk. Ouders kunnen gesloten overeenkomsten aangegaan door de kinderen van 18 jaar of ouder niet meer terugdraaien. Ouders hebben tot 21 jaar nog wel een onderhoudsverplichting.