Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag voor de inboedelverzekering wordt er uitgegaan van de nieuwwaarde. Bij schade soms van de dagwaarde. Hoe zit het?

Verzekeraars meten met twee maten. Ze vangen premie uitgaande van de nieuwwaarde van de inboedel, maar als onderdelen van jouw inboedel te oud zijn, krijg je de dagwaarde uitgekeerd. Verzekeraars schatten bij schade de waarde van het beschadigde object in. Er wordt een zogenaamde afschrijving toegepast op jouw spullen. Hierdoor krijg je vaak de dagwaarde maximaal uitgekeerd.

Hoeveel schrijf je af op jouw inboedel?

Verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Hierin staat met hoeveel afschrijving er per jaar rekening wordt gehouden. Voor een televisie wordt er bijvoorbeeld uitgegaan van een levensduur van 8 jaren. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan 12,5 procent. Een tablet van het merk Samsung schrijf je bijvoorbeeld in 3 jaren af. Na het eerste jaar is er al 33,3 procent van de waarde afgeschreven. Een stoel gaat veel langer mee met een levensduur van misschien wel 20 jaren. De jaarlijkse afschrijving komt dan uit op 5 procent.

Wat zijn de gevolgen van de afschrijving bij schade?

Voor de uitkering wordt uitgegaan van de nieuwwaarde. Echter, wordt er uitgegaan van de dagwaarde als de waarde van het beschadigde onderdeel van de inboedel nog maar een waarde heeft van 40 procent of minder van de nieuwwaarde. Als een stoel dus 12 jaar of ouder is, wordt de dagwaarde uitgekeerd. Bij de Samsung tablet zakt de waarde na het eerste jaar al onder dit percentage. Door de afschrijving krijg je een uitkering waar je het beschadigde object dus niet weer nieuw voor kunt kopen.

Waarom keren verzekeraars niet gewoon de nieuwwaarde uit?

In principe mag je bij een verzekeringsuitkering er niet op vooruit gaan. Als je voor een tablet van 5 jaar oud gewoon de nieuwwaarde uitgekeerd krijgt, heb je financieel teveel baat bij de schade. Dit werkt het claimen op de inboedelverzekering in de hand. Het is geen standpunt van verzekeraars, maar is wettelijk vastgelegd. Het is wettelijk gewoon niet toegestaan.

De waarde van de inboedel vaststellen

Steeds meer verzekeraars vragen niet meer naar de waarde van de inboedel. Voor de premie wordt er uitgegaan van gemiddelde gezinnen. Dit heeft als voordeel dat de waarde van de inboedel niet om de paar jaar ingeschat hoeft worden. In deze verzekeringen kan er dus in principe geen sprake zijn van onderverzekering, tenzij je een inboedel hebt met een hoge waarde. Deze verzekeraars houden vaak maximum bedragen aan als waarde van de inboedel. Het gaat bijvoorbeeld om een bedrag van 100.000 euro of zelfs 130.000 euro.